BBC fordømmer russisk utvisning av korrespondent

foto