Norge kan ikke lenger tilby assistert utreise fra Kabul