Norges Bank utelukker støttekjøp for å styrke krona

foto