Person med virusmistanke innlagt på isolat på Gjøvik sykehus