Revisjonsfirma bekrefter brudd i anskaffelsesregelverket i Oslo kommune

foto