Rapport: Sivilforsvaret vil ikke kunne gjennomføre evakuering ved krig

foto