Nav: Rundt 2.400 saker eller personer har fått en tilbakekrevingssak som kan være feil