46 anmeldelser er under etterforskning eller påtalebehandling i trygdesaken

foto