108 tillitsvalgte og lokalpolitikere vurderer å forlate KrF