Lønnskompensasjonsordningen til regjeringen legges fram fredag

foto