Amerikanske høyesterettsdommere vil trolig innskrenke retten til abort

foto