Barnelege kritiserer avgjørelse om å evakuere barn med ukjent identitet