Hjelpetelefoner ringes ned av klimabekymret ungdom

foto