Stortinget utsetter lønnsjustering til neste år

foto