«Kritisk» i kommunehelsetjenesten stadig flere steder