Kraftig oljeprisfall skaper sjokkbølger på finansmarkedene