Laveste antall koronainnleggelser i Danmark på over to måneder