Universiteter og høgskoler har ubrukte milliarder

foto