Afghanistans president gir ordre om løslatelse av 500 fanger

foto