Næringsministeren vil skjerpe håndhevingen av konkurranseloven