Alle partnerdrap skal granskes av nytt utvalg

foto