Brannen i en boligblokk på Arna i Bergen blusset opp igjen