Høie forstår at folk reagerer på feilbehandlingssaker på Sørlandet sykehus

foto