Rapport om energigjenvinningsetaten i Oslo legges fram

foto