Frifunnet for frihetsberøvelse etter langdryg rettsprosess