Nav forbereder seg på å betale ut feriepenger før sommerferien