Statsministeren redegjør onsdag for den gradvise gjenåpningen av samfunnet