Lav innleggelsesrisiko på grunn av korona for gravide