De regionale tiltakene for ti kommuner i Nordland avsluttes