Eksplosjon i Kabul: Alle nordmenn gjort rede for

foto