Statsforvalteren ber om tiltak for Bergen og kommunene rundt

foto