Opposisjonen kvesser knivene: – Varsellampe blinker for Berg

foto