Flystreik i Tyskland: Over 100 avganger innstilt

foto