Økt vilje blant høyreekstreme til å bruke terror, mener PST