Brannvesenet avverget spredning av brann i Undredal