Bygder i Møre og Romsdal isolert på grunn av skred og skredfare