Mistenkelig gjenstand i bil i Oslo var ikke farlig

foto