E-tjenesten: En forverring av forholdene i IS-leirer hvor nordmenn holdes

foto