SVT: -Forfatterfengsling årsak til at kong Carl Gustav dropper Kina-tur