Biden lokker med stor økonomisk gevinst for dem som satser på klima