Rødt: Koronakommisjonens rapport bør behandles av kontrollkomiteen før valget