I den rettsmedisinsk erklæringen står det blant annet «ubehandlet ville skadene med stor sannsynlig ha medført døden». I dommen står det videre at uten tilførsel av blod og operasjon ville fornærmede ha omkommet.

Det var i desember 2016 at to menn begynte å krangle om en firmamobil. Den ene mannen hevdet den andre hadde stjålet mobilen og det endte i en krangel på deres felles leilighet.

I dommen kommer det fram at begge mennene hadde vært ute på byen og drukket. Begge hadde en promille på 1,0 da knivstikkingen fant sted.

Stikket var tre-fire centimeter dypt, og var under brystkassa.

Siktede forklarte i retten at han følte seg truet av fornærmede, og tok etter en 20 centimeter lang kjøttkniv for å holde fornærmede unna. Politi og ambulanse kom etter hvert til boligen, og vitner forklarte at fornærmede ikke hadde puls i håndleddet, svak puls i halsen og grei puls i lysken. Fornærmede som lå på kjøkkengulvet hadde også redusert bevissthet, var kald og klam i huden. Ambulansepersonellet anså situasjonen så alvorlig at de startet kritisk behandling allerede i ambulansen.

Forklaringene til fornærmede og siktede spriker veldig, og derfor har tingretten delt seg i et flertall (meddommere) og et mindretall (fagdommer).

Tingrettens mindretallet, mente 27-åringen (var 26 år da hendelsen skjedde) er skyldig i grov kroppsskade. Ut fra bevisførselen mener mindretallet at siktede handlet med forsett da han påførte mannen et knivstikk i brystregionen. Mindretallet mener det er lite sannsynlig at fornærmede skal selv ha gått på kniven, mens siktede holdt armen rett ut. Mindretallet mener siktede var klar over at han stakk fornærmede. Mens flertallet mente at siktede ikke stakk med forsett. Flertallet mener at siktede ikke kan bebreides for konfrontasjonen som oppsto innledningsvis. Flertallet har lagt til grunn av siktede var redd og følte seg truet som følge av fornærmedes oppførsel. Fornærmede er fysisk overlegen, og siktede forklarte at han hadde sett fornærmede slåss på byen. Flertallet mener at det ikke kan utelukkes at kniven gikk inn under brystet på fornærmede på grunn av at fornærmede kom gående mot siktede samtidig som siktede forsøkte å dytte bort fornærmede. Til tross for frikjennelsen ble siktede dømt til å betale 23.795 kroner i erstating for økonomisk tap til fornærmede.

Aktor la ned påstand om fengsel i to år og åtte måneder.