Opsal er gruppeleder i Harstad Arbeiderparti og leder i økonomiutvalget.

I helga gikk regionveisjef Torbjørn Naimak ut og foreslo en økning av bomtaksten fra 12 til 22 kroner per passering.

Store overskridelser

– Det er det altfor tidlig å si. Jeg mener at årsaken til overskridelsene må være avgjørende for hvem som skal ta mesteparten av regningen. Men det er nok slik at bilistene også må belage seg på å ta sin del, sier Opsal.

For overfladisk

Kari-Anne Opsal mener forklaringene og dokumentene Statens Vegvesen gikk ut med før helgen er for overfladiske.

Opsal minner om at hvis noen i det private næringslivet eller i kommunen hadde gått på en så kraftig økonomisk smell, så ville det ha ført til kraftig oppvask og granskning.

På troverdigheten løs

–  Dette går på troverdigheten løs på oss som politikere. Vi vedtok en veipakke der grunnlaget og planleggingen må ha vært altfor dårlig, sier Opsal.

– Kanskje, men da med en helt annen finansiering. Vi sa ja på feile premisser.

Til tross for at Harstadpakken mangler 900 millioner for å finansiere hele prosjektet, mener Opsal at hele prosjektet i Harstad-pakken må gjennomføres.

– Ordføreren må nå ta grep og snakke med sentrale politikere for å få mer statlige midler til prosjektet. I tillegg må vi få Harstadpakken til Stortinget for å se om det er mulig å få forlenget nedbetalingstiden. Dessuten må det vurderes om vi kan bruke lavere rente enn de 6,5 prosentene som er lagt til grunn. Uansett er det jo bilistene som må betale, men det svir ikke så hardt hvis vi får disse elementene på plass, sier hun.

– Hva gjør denne økonomiske  vei-sprekken med omdømmet politikerne?

– Det er ikke bra, men jeg tror folk er så fornuftig at de skjønner at vi må ha gode beslutningsgrunnlag for å gjøre gode vedtak. Det har vi ikke hatt i denne saken.

Da ryktene om den økonomisk smellen startet, gikk Kari-Anne Opsal på talerstolen og ba prosjektledelsen jobbe etter ”godt-nok”-prinsippet..

– Har de tatt disse signalene, spør  Opsal.

På temamøtet torsdag forventer hun å få kostnadsoverslagene på de ulike prosjektene på bordet – sammenlignet med det som var utgangspunktet i 2011.

Fakta om milliardsprekken

  • Fredag ble det kjent Harstadpakken må tilføres 900 millioner kroner for å komme i mål med alle prosjektene.

  • Årsaken er at flere prosjekter er blitt dyrere enn forventet.

  • Regionveisjef Torbjørn Naimak foreslår å øke bompengesatsene i Harstad med 10 kroner - fra 12 til 22 kroner.

  • Aps gruppeleder Kari-Anne Opsal mener det er altfor tidlig å gå til et slikt skritt. Hun vil ha en granskning av prosjektet for å finne årsaken til at alt ble så mye dyrere.

foto
Kari-Anne Opsal Foto: Andreas Isachsen