Tingretten mener et skilt med privat vei burde vært prøvd før en satte opp en elektrisk bom som hindrer naboens adkomst til boligen.