Lammet til Lisa og Terje ble dratt flere meter langs veien