Nå har alle 1.135 husstandene som var berørt, fått strømmen tilbake