Deler av Harstads vannkraft-penger kan bli overført til staten

foto