Halvars restaurant rennes ned av harstadværinger – nå er den nominert til gjev matpris

foto