Nå har kommunene fått nye retningslinjer for tildeling av HC-kort