Fare for streik i private barne- og ungdomstjenester

foto